Aktualizacja: 2018-07-16 12:38:44

 
  edukacja ogólna -> gimnazjum

  Malarstwo i Rzeźba Zeszyt Ćwiczeń


  Malarstwo i Rzeźba Zeszyt Ćwiczeń
 • Autor: Małgorzata Czuj
 • Publikacja jest propozycją dla uczniów, którzy z pomocą tradycyjnych dyscyplin sztuki, jakimi są malarstwo i rzeźba, chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i umiejętności twórcze. Ćwiczenia zawarte w zeszycie nie ograniczają się jednak wyłącznie do stymulacji ekspresji twórczej, dają uczniowi również możliwość - dzięki prezentowanym reprodukcjom i fotografiom - kształtowanie postawy odbiorczej, rozumianej jako rozwijanie motywacji do kontaktów ze sztuką. Autorka proponuje kilkanaście interesujących zagadnień i technik plastycznych będących punktem wyjścia do ekspresji twórczej, m.in.:
  - głębia w obrazie - identyfikacja pejzażu jako tematu malarskiego,
  - analogia rytmu w plastyce i muzyce,
  - kompozycje plamą barwną przy zastosowaniu techniki mokre na mokrym wsparte techniką drippingu,
  - tworzenie dekoracyjnych form rzeźbiarskich i płaskiej struktury,
  - rzeźba abstrakcyjna i figuralna.
 • Wszystkie proponowane w zeszycie tematy i techniki są szczegółowo opisane i zilustrowane, dając uczniom gwarancję uczestniczenia w atrakcyjnych i wartościowych edukacyjnie zajęciach artystycznych. Prezentacje fotograficzne Krok po kroku umożliwiają im dokładne zapoznanie się z praktycznymi metodami warsztatowymi wykonania poszczególnych ćwiczeń.
 • Organizacja wystawy prac uczniów to zadanie wynikające z realizacji podstawy programowej zajęć artystycznych. Sugerowana w ćwiczeniu metoda projektu poszerza zasięg działań i pozwala nadać przedsięwzięciu cechy szerokiej akcji propagującej kulturę plastyczną w środowisku szkolonym i lokalnym. Metoda projektu w zakresie organizacji wernisażu sprzyja integracji rówieśniczej, kształceniu odpowiedzialności, aktywności twórczej i kreatywności, stymulacji inicjatywy i umiejętności współdziałania w grupie. Projekt może objąć zasięgiem wszystkie klasy realizujące zajęcia artystyczne w danym roku szkolnym , może tez dotyczyć wybranej grupy uczniów wyrażającej chęć udziału w projekcie.

 • oprawa miękka, format A4
Szczegóły:
Tytuł: Malarstwo i Rzeźba Zeszyt Ćwiczeń
Wydawnictwo MAC Edukacja
ISBN-13: 9788374912723

Cena: 16.15 zł (rabat 5%)
Cena katalogowa: 17.00 zł

Przepraszamy, chwilowy brak - spytaj o dostępność.
Powiązane tytuły:
Kraina Sztuki Podręcznik Do Plastyki Dla Gimnazjum  9788326203701  28.02 zł