Aktualizacja: 2024-03-21 10:18:16

 
    język angielski -> samouczki

    Lexical Compendium Media


    Lexical Compendium Media
  • Autor: Krystyna A. Luto, Maciej Ganczar
  • Lexical Compendium. Media to już czwarty tom z serii repetytoriów leksykalnych ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES. Poświęcony jest takim zagadnieniom, jak: Mass media; Professions, responsibilities and equipment; Politics; Conflicts; Disasters and accidents; Crime; Social issues; Creme de la Creme; Entertainment; Sport; Weather forecast oraz Advertising. Publikacja zawiera zbiór ćwiczeń i zadań leksykalnych dla początkujących i średnio zaawansowanych. Przeznaczony jest dla tych, którzy pragną usystematyzować, utrwalić i powtórzyć słownictwo angielskie z zakresu języka mediów. Repetytorium powstało z myślą o studentach dziennikarstwa, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych czy europeistyki.

  • Lexical Compendium składa się z 12 rozdziałów. Każdy obejmuje słownictwo z podanego w tytule zakresu tematycznego i zawiera cztery podrozdziały: Appetizer, Exercises & Tasks, Criss-Cross Puzzle oraz Glossary. Appetizer zawiera teksty odnoszące się do danego tematu i stanowi wstęp do rozdziału, zaznajamiając uczącego się z występującą w nim problematyką oraz leksyką. Exercises & Tasks to zbiór ćwiczeń i zadań dotyczących danego tematu. Najpierw umieszczono ćwiczenia systematyzujące, uzupełniające i sprawdzające znajomość słownictwa, następnie zadania komunikacyjne mające na celu zachęcenie do wykorzystywania wyuczonego słownictwa w konkretnych sytuacjach. Każde ćwiczenie i zadanie jest zaopatrzone w symbol oznaczający stopień jego trudności. Criss-Cross Puzzle to krzyżówka mająca na celu sprawdzenie znajomości leksyki wyuczonej w danym rozdziale. Glossary to uporządkowane słownictwo (podzielone na rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki). Lexical Compendium jest przystosowane do potrzeb pracy indywidualnej. Umożliwi ją umieszczony na końcu książki klucz z rozwiązaniami do tekstów, ćwiczeń i zadań.

  • oprawa miękka, format: B5
Zamówienie na:
Tytuł: Lexical Compendium Media
Wydawnictwo Poltext
ISBN-13: 9788375610031

Cena: 31.40

Powiązane tytuły:
Lexical Compendium Media  9788375610031  31.40 zł