Aktualizacja: 2018-05-21 16:37:53

 
    język francuski -> gramatyka i słownictwo

    Słownictwo Francuskie Do Matury


    Słownictwo Francuskie Do Matury
  • Autor: Zuzanna Borg, Adrien Fabre
  • Słownictwo francuskie do matury jest materiałem pomocniczym w nauczaniu i uczeniu się języka francuskiego w zakresie leksyki. Głównym celem publikacji jest uporządkowanie w skondensowanej formie słownictwa obowiązującego na egzaminie maturalnym z języka francuskiego. Publikacja zawiera słownictwo podzielone, zgodnie ze Standardami wymagań egzaminacyjnych, na 16 zakresów tematycznych: Człowiek; Szkoła; Praca; Świat przyrody itd., ułatwiając tym samym poszukiwanie potrzebnych słów. Każdy zakres tematyczny mieści się na dwóch stronach publikacji i ułożony jest w formie mapy myśli. Np. zakres L’e^tre humain podzielony jest na podgrupy tematyczne: L’apparence physique ; Les traits de caracte`re ; Les émotions et les sentiments ; Les données personnelles ; Les proble`mes éthiques. Zastosowanie map myśli ułatwia zapamiętywanie słownictwa. Bardzo często słownictwo podzielone jest według aktów mowy, co ułatwia tworzenie dialogów. Np. w zakresie Les achats et les services w podgrupie Vente et achats mamy : demander un produit czy demander le prix. Publikacja adresowana jest do uczniów zdających maturę podstawową lub rozszerzoną z języka francuskiego. Słownictwo obowiązujące uczniów na wyższym poziomie zostało specjalnie wyróżnione graficznie. Książka może być wykorzystywana przez nauczycieli na lekcjach języka francuskiego w trakcie całego procesu kształcenia, w ramach wprowadzania czy utrwalania określonego słownictwa.

  • oprawa miękka, stron: 36, format: A5
Zamówienie na:
Tytuł: Słownictwo Francuskie Do Matury
Wydawnictwo Szkolne PWN
ISBN-13: 9788374466127

Cena: 11.40 zł (rabat 5%)
Cena katalogowa: 12.00 zł





Powiązane tytuły:
Les exercises de Grammaire A1  9782011554321  56.91 zł
Repetytorium gramatyczne francuski  9788376085258  33.16 zł
Słownictwo Francuskie Do Matury  9788374466127  11.40 zł
Tablice Gramatyczne z Języka Francuskiego  9788374466110  9.03 zł
Zwroty i Wyrażenia W Języku Francuskim  9788374469593  9.03 zł