Aktualizacja: 2018-09-22 13:00:47

 
  język angielski -> podręczniki przygotowujące do egzaminów

  Successful Writing Upper-intermediate Students Book


  Successful Writing Upper-intermediate Students Book
 • Autor: Elizabeth Gray, Virginia Evans

 • Przeznaczony dla uczniów szkół średnich, uczestników kursów językowych ukierunkowanych na naukę pisania, studentów, studentów NKJO i filologii angielskiej (proficiency). Podręcznik uzupełniający, może towarzyszyć jakiemukolwiek kursowi podstawowemu, pomaga opanować umiejętność posługiwania się językiem angielskim w formie pisemnej.

 • Cechy charakterystyczne:
  - systematyczne i bardzo praktyczne nauczanie pisania z wykorzystaniem ogromnej liczby wzorów i przykładów;
  - uświadamianie uczniom konieczności rozplanowania pracy pisemnej (wstęp, rozwinięcie, zakończenie);
  - wdrażanie do spójnego i logicznego myślenia (i pisania) poprzez prawidłowe stosowanie spójników (linking words);
  - eksponowanie konieczności używania bogatego i urozmaiconego słownictwa zarówno ogólnego, jak i związanego z konkretnym tematem (good, bad, nice syndrome);
  - nauka stosowania struktur gramatycznych właściwych dla danej formy pisemnej;
  - wykorzystanie słuchania jako wstępu do nauki pisania;
  - nauka rozpoznawania i używania stylu właściwego dla danej formy;
  - przyzwyczajenie uczniów do autokorekty własnych prac pisemnych.
Zamówienie na:
Tytuł: Successful Writing Upper-intermediate Students Book
Wydawnictwo Express Publishing
ISBN-13: 9781842168783

Cena: 64.51 zł (rabat 5%)
Cena katalogowa: 67.90 zł

Powiązane tytuły:
Successful Writing Intermediate Students Book  9781903128503  58.90 zł
Successful Writing Upper-intermediate Students Book  9781842168783  64.51 zł