Aktualizacja: 2020-02-24 12:38:20

 
  język niemiecki -> słowniki

  Wielki Uniwersalny Słownik Tematyczny Języka Niemieckiego - Wydanie Kieszonkowe


  Wielki Uniwersalny Słownik Tematyczny Języka Niemieckiego - Wydanie Kieszonkowe
 • Autor: Grzegorz Woźniakowski
 • Słownik zawiera m. in.:
  - 70 000 haseł w układzie tematycznym i tradycyjnym - alfabetycznym,
  - słownictwo slangowe,
  - rejestr fałszywych przyjaciół,
  - wykaz czasowników nieregularnych,
  - schematy słowotwórcze,
  - przysłowia,
  - imiona niemieckie,
  - nazwy geograficzne,
  - zarys gramatyki niemieckiej,
  - odmiany narodowe języka niemieckiego,
  - przewodnik encyklopedyczny po krajach niemieckojęzycznych.
 • Słownik stanowi niezastšpionš pomoc dla każdego w procesie kształcenia, ale wyjštkowo przydatny jest w:
  - samodzielnej nauce języka niemieckiego,
  - sprawnym opracowywaniu zadań domowych,
  - przygotowywaniu ustnych wypowiedzi na dowolny temat,
  - tłumaczeniu tekstów niemieckich i polskich,
  - pozyskiwaniu niezbędnej wiedzy o gramatyce języka niemieckiego,
  - przygotowaniu się do wszelkiego typu sprawdzianów, testów i egzaminów,
  - zdobywaniu encyklopedycznych danych o krajach niemieckojęzycznych,
  - przyswajaniu nowego i utrwalaniu znanego już słownictwa,
  - doskonaleniu umiejętnoœci w zakresie czytania, rozumienia i konwersacji,
  - rozwijaniu własnych zainteresowań hobbystycznych czy zawodowych poprzez Ÿródła niemieckojęzyczne.

 • oprawa miękka, format: 150x100mm, stron: 1248
Zamówienie na:
Tytuł: Wielki Uniwersalny Słownik Tematyczny Języka Niemieckiego - Wydanie Kieszonkowe
Wydawnictwo Kanion
ISBN-13: 9788387808358

Cena: 59.60

Powiązane tytuły:
Podręczny Słownik Tematyczny Języka Niemieckiego  9788387808273  37.80 zł
Wielki Uniwersalny Słownik Tematyczny Języka Niemieckiego - Wydanie Kieszonkowe  9788387808358  59.60 zł