Aktualizacja: 2023-11-06 10:03:25

 
    język angielski -> słowniki

    Wielki Słownik Angielsko-polski


    Wielki Słownik Angielsko-polski
  • Autor: Dariusz Jemielniak, Marcin Miłkowski
  • Wielki słownik angielsko-polski, opracowany przez zespół pod red. dr. hab. Dariusza Jemielniaka i dr. hab. Marcina Miłkowskiego, zawiera 1,8 miliona wyrazów, opisujących kilkaset tysięcy znaczeń (objaśnień, idiomów i przykładów użycia, w tym skrótów, synonimów i wyrazów przeciwstawnych) w ramach ponad dwustu tysięcy definicji. Jest największym na świecie słownikiem angielsko-polskim opracowanym przez zespół językoznawców. To także pierwszy słownik opracowany w XXI wieku na podstawie badan rzeczywistego użycia języka angielskiego (gigantycznych korpusów angielszczyzny amerykańskiej, brytyjskiej i kanadyjskiej), obejmujący nie tylko słownictwo ogólne, ale tez terminologie i idiomy typowe dla biznesu, finansów, prawa, medycyny, różnych obszarów techniki i nauki, obejmujących łącznie ponad 150 dziedzin! Jako pierwszy odnotowuje choćby wyrazy takie jak QWERTY, screenager, smartphone, tablet czy boccia, wraz z ich poprawna angielska wymowa.

  • oprawa twarda, format 240x160mm, stron: 1191 (tom 1), 1172 (tom 2)
Zamówienie na:
Tytuł: Wielki Słownik Angielsko-polski
Wydawnictwo Wiedza Powszechna
ISBN-13: 9788363556334

Cena: 283.40

Powiązane tytuły:
Wielki Słownik Angielsko-polski  9788363556334  283.40 zł